Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon LE57

Rok výroby/ Production: 1957 (Gramofonové závody n.p., Litovel)

Elektronky/ Tubes: ECH21, 6F31, 6BC32, 6CC31, 2x 6L31, EM11, 2x 6Z31

Popis: Skříňové gramorádio s využitím šasi z přijímače 621A "Opera". Šestiobvodový (KV, SV, DV) superhet s napájením ze střídavé sítě 125 nebo 220V/50Hz. Třírychlostní gramofon H17 (33, 45, 78 ot.), elektromagnetická vložka se dvěma hroty pro standardní a mikro drážku, samočinné vypínání po dohrání desky. Elektronkový indikátor vyladění, dvojčinný zesilovač o výkonu 5W, 2 kulaté reproduktory o prům. 200 mm, skleněná stupnice, dřevěná skříň.


Description: Radioconsole with gramo player - 6 circuit AM (SW, MW, LW) superheterodyne powered from AC net 125 or 220V/50Hz. Tube tuning indicator, push-pull power amplifier 5W, 2 round speakers 200 mm, glass scale, wooden cabinet. Player H17 (33, 45, 78 rpm). Based on the 621A "Opera" receiver.