Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon LE650

Rok výroby/ Production: 1960/62 (Tesla Litovel, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, EBF89, EBF89, EAA91, ECC83, EL84, EM80, EZ80


Popis: Skříňové gramorádio s využitím přijímače 627A "Variace". Šestiobvodový AM (KV1, KV2, SV1, SV2, DV) a desetiobvodový FM (VKV OIRT) superhet s napájením ze střídavé sítě. Gramofon H21.5 (16, 33, 45 ,78 ot.) Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů, zapínání přijímače, ovládání tónových rejstříků a zapínání feritové antény, elektronkový indikátor vyladění, oddělená regulace výšek a hloubek, natáčecí feritová anténa, 3 reproduktory, jeden kruhový o prům. 200 mm a 2 kruhové o prům. 100 mm, skleněná stupnice, mosazný rámeček kolem tlačítek tónového rejstříku, kovový nebo plastový nápis Supraphon.


Description: 6-circuit AM (SW1, SW2, MW1, MW2, LW)/ 10-circuit FM superheterodyne (66-73MHz) powered from AC 120-220V/50Hz. Waveband switch keyboard, tone switches, bass/treble control, ferrite antena, tube tuning indicator, glass scale, wooden cabinet, 3 round speakers, 1x 200 mm and 2x 100 mm diameter, metal or plastic sign Supraphon. Gramoplayer H21.5 (16, 33, 45, 78 rpm). Based on the 627A "Variace" receiver.