Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Supraphon MF2, MF2A, MF52

Rok výroby/ Production: 1958/61 (Gramofonové závody Praha, n.p.)

Elektronky/ Tubes: EF86, ECC85, EL90, EL84, EM81, EZ81

Rozměry/ size: 420x420x205mm, hmotnost/ weight: 17kg.

Popis: Magnetofon s reverzním chodem, napájený ze střídavé sítě 120 - 220V/50Hz. Dvoustopý, rychlost posuvu pásku 9 a 19 cm/s, samostatná mazací a univerzální hlava pro každý směr posuvu pásku. Cívky o průměru 18 cm, kmitočtový rozsah 60-10000 Hz při 19 cm/s a pásku Supraphon "L". Obousměrný hysterezní motor s oběžným rotorem tvoří přímo hnací hřídel, pohánějící pásek. Unašeče cívek mají elektromagnetické a třecí spojky, veškeré funkce jsou ovládány nepřímo přes elektromagnety a dají se ovládat dálkovým kabelovým ovladáním. Přepínání vstupů signálu (mikrofon, přenoska, radio), magické oko jako indikátor vybuzení při nahrávání, konektor dálkového ovládání, výstup na reproduktor. Kovová skříň a panel, spodní a vrchní kryt z tvrzeného lakovaného papíru, prostor pro dvě cívky s páskem a příslušenství (mikrofon, nahrávací a síťová šňůra). Magnetofon MF2A se od typu MF2 liší úpravami v zapojení a zejména funkcemi ovládacích potenciometrů (odpadá tónová clona). Magnetofon MF52 byl vyráběn jako vestavné šasi bez reproduktoru pro hudební skříně LE59, 4313A Brandl, 4314A Brožík. Magnetofon byl ve své době označen jako luxusní, měl složitou konstrukci a byl značně poruchový. Prodával se souběžně s magnetofony Sonet a Sonet Duo, které ho však několikanásobně svými parametry předstihovaly.


Description: 2 tracks, 2 speed reverse tape recorder (9, 19 cm/s), powered from AC net 120-220V/50Hz. 4 heads, frequency range 60-10000 Hz (19 cm/s). Metal cabinet, upper and bottom cover from hardened paper. Relay controlled functions, remote cable control available, input selector, tube record level indicator, 18 cm reels. Model MF52 without speaker was used in radio consoles LE59, 4313A Hollar and 4314A Brozik.