Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla-Avex VM6465

Rok výroby/ Production: 1985 - 1987

Cena: 19800,- Kčs

Popis: Videomagnetofon systému VHS, vyráběný v licenci firmy Philips z dodávaných rozložených sad. Elektronicky ovládaná čtyřmotorová mechanika, konektor SCART, vstup a výstup na anténu, 2 bloky časového nahrávání, ladění ve všech televizních pásmech, 99 předvoleb, krystalem řízené hodiny s 24 hod. cyklem, funkce rychlého převíjení v obou směrem, zrychlený chod obrazu v obou směrech, zpětný chod normální rychlostí, tlačítko okamžitého záznamu a záznamu odstupňovaného po půl hodinách. K videu se dodávaly 4 videokazety Philips E180, dálkové ovládání včetně baterií a anténní kabel k propojení s televizorem.

Zásadní výhodou videa byla možnost kopírování zakódovaných kazet. Naopak nevýhodou bylo že po 5 minutách nečinnosti se přístroj samočinně vypnul (u následujícího typu VM6570 již bylo odstraněno).


Description: Videorecorder VHS, based on the Philips construction. Front loading, remote control, SCART connector, time programming system.