Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 1024A "Bel Canto"

Rok výroby/ Production: 1972/73 (Tesla Bratislava, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: 3x OC170, 2x GF506, 2x KC508, GC511/521, GA201, GA202, 2-GA206, KA501, 2x KY701R

Cena/ Price (1973) 1800,- Kčs


Popis: Stolní tranzistorové gramorádio (VKV OIRT, KV, SV, DV) s napájením ze střídavé sítě 220V/50Hz. Oválný reproduktor, feritová anténa, plošné spoje, gramochassis HC07. Dřevěná skříň, stupnice z plexiskla, přípojka pro externí napájení, magnetofon, gramofon, reproduktor a anténu. Přijímač je typu 338AB "Toccata".

Belcanto či bel canto (italsky krásný zpěv) je pěvecká technika, která vznikla v Itálii počátkem 17. století spolu s vznikem monodie a opery a byla až asi do roku 1840 převládající technikou evropské opery.


Description: Table transistor AM/FM superheterodyne with gramoplayer HC07, powered from 220V/50Hz. Oval speaker, ferrite antena, printed circ. boards. Wooden cabinet, plexiglass scale, connector for external power, tape recorder, speaker and antena. Based on the 338AB "Toccata" receiver.