Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 1029A "Romeo"

Rok výroby/ Production: 1974/75 (Tesla Bratislava, n.p)

Polovodiče/ Semiconductors: 2x KF125, 3x KF124, KC148, KC508, GC511K/521K, GA201, GA202, 2-GA206, 2x KY701F, KY130

Cena/ Price: 2200,- Kčs


Popis: Šestiobvodový (KV, SV, DV), osmiobvodový (VKV OIRT) superhet s napájením ze střídavé sítě 220V/50Hz. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů a tónové clony, feritová anténa, ovládání hlasitosti spojené s tónovou clonou jedním tahovým potenciometrem s nulou uprostřed. Třírychlostní gramofon HC07/07 (16, 33, 45 ot.) s piezoelektrickou vložkou VK4302 pod průhledným odnímatelným víkem. Oválný reproduktor 160 x 100 mm, stupnice z plexiskla, jednobarevná dřevěná skříň, plastová maska černé barvy s bílým potiskem. Pozdější verze měly hranatou skříň s imitací povrchu dřeva. Příjímač je typu 441A "Euridika" .


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW), 8 circuit FM superheterodyne with gramo player HC07/07 (16, 33, 45 rpm) powered from AC net 220V/50Hz. Band switch buttons, volume and tone control in one shift potentiometer with central zero. Plexiglass scale and player cover, colored wooden cabinet, plastic mask and buttons. Based on the 441A "Euridika" receiver.