Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 1035A "Idyla"

Rok výroby/ Production: 1980 - 1982 (Tesla Bratislava, n.p.)

Polovodiče/ Semiconductors: 2x KF125, 3x KF124, KC148, KC508, GC511K/521K, GA201, GA202, KY130, 2x KY701F, StA

Popis: Šestiobvodový AM (KV, SV, DV) a osmiobvodový FM (65-73,5; 88-108 MHz) superhet s napájením ze střídavé sítě 220V/50Hz, doplněný gramofonovým šasi HC15 (33, 45 ot.) s krystalovou vložkou VK4302. Tahový potenciometr hlasitosti s nulou uprostřed, ovládající současně i tónovou clonu, feritová anténa, přípojka pro magnetofon, reproduktor a antény. Tlačítkový přepínač vstupů, oválný reproduktor, stupnice z plexiskla, dřevěná skříň, průhledný plexisklový kryt gramofonu. Přijímač je typu 441A-4 "Eminent".


Description: All transistor 6-circuit AM (SW, MW, LW), 8-circuit FM (65-73,5; 88-108 MHz) superheterodyne with gramoplayer HC15 (33, 45 rpm), powered from AC net 220V/50Hz. Ferrite antena, tape recorder and external speaker connector, volume/tone control in one potenciometer with zero point in the middle. Oval speaker, wooden cabinet, plexiglass scale and player cover. Based on the 441A-4 "Eminent" receiver.