Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 1118A "Capella"


Rok výroby/ Production: 1966/67 (Tesla Bratislava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: ECC85, ECH81, EBF89, EAA91, 2x ECL86, EM84


Popis: Šestiobvodový (KV, SV, DV) a osmiobvodový (VKV) superhet s dvoukanálovým výkonovým zesilovačem a napájením ze střídavé sítě 120-220V/50Hz. Vestavěný stereofonní gramofon HC646 (16, 33, 45, 78 ot.). Provedení 1118A-5 obsahuje dekodér TSD3A pro příjem stereofonního vysílání dle normy FCC Multiplex. Tlačítkové přepínání vlnových rozsahů a zapínání přijímače, elektronkový indikátor vyladění, selenový usměrňovač M250C120, oddělená regulace výšek, hloubek a vyvážení kanálů, natáčecí feritová anténa, vestavěné dvoupásmové reproduktorové soustavy, skleněná stupnice, dřevěná skříň, odklopné víko s gramofonem. Přijímač je typu 1020A "Capriccio".


Description: 6 circuit AM (SW, MW, LW) - 8 circuit FM OIRT (66-73 MHz) stereo superheterodyn with stereo gramophone player HC646 (16, 33, 45, 78 rpm) for AC 120-220V/50Hz power supply. Keyboard for band and power switch, tube tuning indicator, selenium rectifier M250C120, bass/ treble/ balance control, ferrite antena rotation control knob. Wooden cabinet, glass scale, opening cover with player. 2-way speakers. Version 1118A-5 have stereo decoder TSD3A for stereo FCC-Multiplex broadcasting. Based on the 1020A "Capriccio" receiver.