Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4108U "Azurit"

Rok výroby/ Production: 1962/63 (Tesla Orava, n.p.)

Elektronky/ Tubes: PCC84, 3x PCF82, 4x EF80, PABC80, PL82, PCL82, ECH81, PL83, PL36, PY88, DY86, 431QQ44

Polovodiče/ Semiconductors: 7NN41, KA220/05


Popis: Dvanáctikanálový televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz). Napájení 220V/50Hz Obrazovka s úhlopříčkou 43 cm a vychylovacím úhlem 110 stupňů. Ovládání hlasitosti, tónové clony a volby kanálů na pravém boku, Pod spodní hranou masky regulátor kontrastu, řádkového a snímkového kmitočtu, jasu. Na zadní stěně regulátor zaostření, výška obrazu, linearita, vyjasňovač a konektor pro kabelové dálkové ovládání 4PN05014. Dřevěná skříň, ochranné vyjímatelné sklo obrazovky, bílé plastové rámečky a kryt reproduktoru. Papírový zadní a spodní kryt. Pod obrazovkou je u první série výškový elektrostatický reproduktor.

Existují celkem tři různá zapojení přístroje hlavně v oblasti řádkového rozkladu, poslední provedení nemá filtrační tlumivku v anodovém zdroji a jiné osazení elektronek, shodné s TV 4112U "Carmen".

Přijímač byl po zahájení výroby značně poruchový, takže kvůli němu musela vzniknout na podnět Ministerstva všeobecného strojírenství operativní skupina, která přímo ve výrobě řešila potíže, týkající se hlavně obvodů vysokého napětí a řízení vodorovného rozměru. Ačkoliv je Azurit jen slepenec signálové části z Ametystu a rozkladové části z Lotosu a tyto televizory neměly zásadní provozní potíže, zde se oravským konstruktérům nezadařilo a televizory se v opravnách musely hromadně upravovat, např. podle dokumentu Technická zpráva č. 27, Kovoslužba Praha

Azurit je zásaditý uhličitan mědi. Vzorec je Cu3(CO3)2(OH)2. Typická barva je modrá, podle které byl minerál nazván francouzským mineralogem Francoisem Beudantem roku 1824. Jméno pochází z perského slova „lazhward“, modrý. Systematické zařazení podle Strunze je V/C01-10.


Description: 12 channel VHF OIRT TV receiver for 220V/50Hz AC power. 43 cm picture tube with protective glass, wooden cabinet, white plastic lines, paper back and bottom covers. Volume and tone control and channel caroussel switch on right side, brightness, contrast and synchronisation controls under mask. On back side connector for cabel remote control (volume, brightness). Round speaker on left side, electrostatic high tone speaker under screen.