Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4423A "Color 423"

Rok výroby/ Production: 1988/89 (Tesla Orava, n.p.)


Popis: Plně polovodičový pětipásmový barevný televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) i CCIR (5,5 MHz) a příjmu barevného televizního vysíláni v systému SECAM IIIb a PAL. Napájení ze střídavé sítě 220V/50Hz - 95W. Ladění pomocí napěťové syntézy, 16 předvoleb, ovládání funkcí pomocí potenciometrů a elektronických tlačítek, tlačítko pro vypínání přístroje, konektor SCART, dálkové ovládání. Barevná masková obrazovka typu "In line" československé výroby v licenci Toshiba o úhlopříčce 67 cm. Výstup pro nahrávání zvuku na magnetofon.

Dřevěná skříň, plastová maska šedé barvy, odklopný kryt ovládacích prvků a zvukových konektorů. Stejně vybavený model s menší obrazovkou o úhlopříčce 56 cm nesl název Color 430.

Další z mnoha variací na základní model Color 416


Description: VHF/UHF Color all transistor/IC TV receiver powered from AC net 220V/50Hz - 95W. Color system SECAM IIIb and PAL. Antiimplosive 67 cm color mask "In line" picture tube (Czechoslovakia production), automatic tuning, 16 presets, tape recorder sound output, SCART, remote control, printed circuit boards, switching power supply. Wooden cabinet, plastic mask and back cover. Base on the chassis Color 416 construction. The same construction with 56 cm picture tube have model Color 430