Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Tesla 4430A "Color 430"

Rok výroby/ Production: 1989/91 (Tesla Orava, n.p.)


Popis: Plně polovodičový pětipásmový barevný televizní přijímač - superhet s mezinosným zpracováním zvuku dle normy OIRT (6,5 MHz) i CCIR (5,5 MHz) a příjmu barevného televizního vysíláni v systému SECAM IIIb a PAL. Napájení ze střídavé sítě 220V/50Hz - 95W. Ladění pomocí napěťové syntézy, ovládání funkcí pomocí potenciometrů a elektronických tlačítek, tlačítko pro vypínání přístroje, konektor SCART, dálkové ovládání. Barevná masková obrazovka typu "In line" československé výroby o úhlopříčce 56 cm. Výstup pro nahrávání zvuku na magnetofon.

Dřevěná skříň, plastová maska šedé barvy, odklopný kryt ovládacích prvků a zvukových konektorů.

Další z mnoha variací na základní model Color 416, stejně vybavený model s větší obrazovkou o úhlopříčce 67 cm nesl název Color 423.


Description: VHF/UHF Color all transistor/IC TV receiver powered from AC net 220V/50Hz - 95W. Color system SECAM IIIb and PAL. Antiimplosive 56 cm color mask "In line" picture tube (Czechoslovakia production TESLA), automatic tuning, tape recorder sound output, SCART, remote control, printed circuit boards, switching power supply. Wooden cabinet, plastic mask and back cover. Base on the chassis Color 416 construction. The same model with bigger picture screem 67 cm have name Color 423.