Úvodní stránka
Main page
Rádia do roku 1948
Radios until 1948
Rádia Tesla n.p.
Tesla radios
Televizory
TV receivers
Gramofony
Gramoplayers
Magnetofony
Tape recorders
Gramorádia
Radiograms
Přenosná rádia
Portable receivers
Měřicí přístroje
Measure instruments

Avex VM6671/1


Výrobce/ Manufacturer: Avex.a.s, Bratislava

Rok výroby/ Production: 1991/92

Popis: Videomagnetofon systému VHS. Tento přístroj byl vyráběn v licenci firmy Philips. Na rozdíl od předchozích modelů VM6465 a VM6570 má zcela odlišnou mechanickou konstrukci, pohon setrvačníku a unašečů přes řemínky jediným motorem, vedení pásku kolem bubnu s rotujícími videohlavami je tvaru omega.


Description: Videorecorder VHS, based on the Philips construction. Front loading, remote control, SCART connector, time programming system.